Genoptræning

  • Brabrand og Lystrup

Genoptræning

Genoptræning er et træningsforløb, der har stor betydning for dit helbred, din livskvalitet og dit sygdomsforløbs rehabiliteringsproces. Er du berettiget til genoptræning, er det derfor vigtigt at benytte muligheden for det. Desuden er genoptræning gratis, så intet bør holde dig tilbage.

Du kan blive visiteret til genoptræning efter et sygsforløb, indlæggelse eller er kommet til skade, og din funktionsevne er blevet forringet.

Det kan være, du har brug for genoptræning af et overrevet ledbånd i knæet eller efter et sygdomsforløb, såsom en blodprop eller noget tredje.

Er du sengeliggende med sygdom i bare syv dage, kan det give dig mærkbare problemer senere i livet.  Det er derfor vigtigt at komme i gang med genoptræning hurtigst muligt. Jo før du starter, jo bedre forudsætninger har du for at komme bedst muligt tilbage til dit tidligere funktionsniveau.

Sportsskade og genoptræning

Har du overrevet et ledbånd i knæet, brækket en ankel eller noget tredje, der kræver genoptræning, og som forhindrer dig i at dyrke din sport, kan du få dit genoptræningsforløb hos vores sportsfysioterapeut, der er specialist i at behandle og genoptræne sportskader og atleter. Læs mere her

Vi er leverandør af genoptræning

Aarhus Fysioterapi er blandt de private leverandører, hvor man kan få sin genoptræning, hvis ikke ens kommune kan tilbyde opstart af genoptræning senest syv dage efter, man er blevet udskrevet fra hospitalet.

Hvor: Brabrand og Lystrup

FAQ om genoptræning

Hvornår kan jeg få genoptræning?

Du kan få genoptræning, hvis kommunen, din læge eller hospitalet vurderer, du er berettiget til vedligeholdelsestræning eller et genoptræningsforløb. Det kan for eksempel være grundet sygdom eller ulykke, hvor du har fået forringet din funktionsevne.

  • Hvis du er indlagt, skal sygehuset udarbejde en genoptræningsplan, sĂĄ du kan fortsætte din træning, efter du er udskrevet.
  • Du kan fĂĄ genoptræning, selvom du ikke har været indlagt pĂĄ hospitalet. Din kommune skal visitere dig til genoptræning.

Kan kommunen ikke selv tilbyde en genoptræningsplan, skal de viderelicitere dig til en godkendt udbyder, eksempelvis os hos Aarhus Fysioterapi.

Du kan læse mere om genoptræning på sundhed.dk Læs mere her

Hvad koster genoptræning?

Genoptræning er gratis. Hvis du er blevet tilbudt genoptræning, kan din træning ikke erstattes af andre tilbud.

Hvad er vedligeholdende træning?

Vedligeholdende minder om genoptræning. Men vedligeholdelsestræning er ikke knyttet sammen med indlæggelse eller sygdom. Din kommune skal sørge for gratis tilbud om hjælp til at vedligeholde dine fysiske eller psykiske færdigheder, hvis du ikke kan klare hverdagen, og hvis du er visiteret til vedligeholdende træning. Du kan også få vedligeholdende træning, hvis du har et socialt problem, der forhindrer dig i at se andre.

Hør mere om genoptræning hos Aarhus Fysioterapi

Besøg os og se vores lokaler eller ring på 8625 2590 for at høre mere om at få genotræning hos Aarhus Fysioterapi