Genoptræning

  • Høj faglighed
  • Udbyder af genoptræning
  • Gratis genoptræning
  • Top faciliteter

Få genoptræning hos Aarhus Fysioterapi

Genoptræning er et træningsforløb, der har stor påvirkning betydning for livskvaliteten. Er du berettiget til genoptræning, er det derfor vigtigt at benytte muligheden for det.

Desuden er genoptræning gratis 

Vi er leverandør af genoptræning

 Aarhus Fysioterapi er blandt de private leverandører, hvor man kan få sin genoptræning, hvis ikke ens kommune kan tilbyde opstart af genoptræning senest syv dage efter, man er blevet udskrevet fra hospitalet.

Hvorfor er hurtig genoptræning vigtig?

Ligger du en uge i sengen med sygdom, kan det give dig mærkbare problemer senere. En uge som sengeliggende hos helt raske mennesker betyder, at din kondition falder med cirka 10%, og at din muskelstyrke falder op mod 20 %.  Derfor er det vigtigt at komme i gang med genoptræning hurtigst muligt. Jo før du starter, jo bedre forudsætninger har du.

Hvem har ret til genoptræning?

Du har ret til genoptræning, hvis kommunen, din læge eller hospitalet vurderer, at du er berettiget til et genoptræningsforløb. Det kan eksempelvis være efter sygdom, ulykke eller indlæggelse.

Efter indlæggelse
Hvis du har været indlagt, skal sygehuset udarbejde en genoptræningsplan, så du kan genoptræne efter udskrivelse. Genoptræningsplanen er den du følger hos os med vejledning fra vores dygtige fysioterapeuter.

Efter sygdom eller uheld
Du kan også få genoptræning uden at have været indlagt, hvis du har været syg eller været ude for et uheld. Her skal du henvende dig til din kommune og forklare din situation. Kommunen kan derefter visitere dig til genoptræning.

Hør mere om genoptræning hos Aarhus Fysioterapi

Besøg os og se vores lokaler eller ring på 8625 2590 for at høre mere om at få genotræning hos Aarhus Fysioterapi