GynObs Fysioterapi

  • Brabrand

GynObs Fysioterapi

Vi tilbyder hos Aarhus Fysioterapi undersøgelse og behandling af underlivsproblematikker hos vores UroGynObs fysioterapeuter.

Gynobs fysioterapi, også kendt som gynækologisk og obstetrisk  fysioterapi. Det er en specialiseret gren af fysioterapi, der fokuserer på at behandle og forebygge dysfunktioner og ubehag relateret til underlivet. Dette kan omfatte tilstande såsom inkontinens, bækkenbundsprolaps, bækkenpine, dyspareuni (smertefuldt samleje), graviditetsrelaterede smerter og andre lignende problemer.

Formålet med gynobs fysioterapi er at hjælpe med at opnå bedre funktion og komfort i underlivet. 

Hvor: Aarhus Fysioterapi – Brabrand

Dit forløb hos En GynObs Fysioterapeut

Dit forløb

1. DybdegĂĄende samtale om din problematik
Den første del af din undersøgelse vil være en samtale, hvor vi finder ud af, hvad dit problem er, og hvad der generer dig i hverdagen.

2. Undersøgelse
Ved undersøgelsen laves en indvendig undersøgelse, som har til formål at afdække dine smerter, din bækkenbund herunder styrke og udholdenhed samt evnen til at kunne slappe af i bækkenbunden.

3. Plan
Efter samtalen og undersøgelsen lægger vi sammen en plan for dig, for at afhjælpe dig på den bedst mulige måde med dine symptomer. Her får du konkrete øvelser med hjem, som skal laves. Ydermere kan der være andre tiltag eller forandringer, du skal forsøge at indarbejde i din dagligdag.

4. Opfølgning
Alt efter hvilke symptomer du kommer med, kan du komme til en opfølgning mellem 1 til 4 uger fra første besøg. Til opfølgning vil vi selvfølgelig kontrollere dine fremskridt samt evt. udføre behandling hvismdet er nødvendigt. Derudover vil vi justere dine træning undervejs.

5. Varighed
Varigheden af dit forløb vil igen afhænge af hvilken problematik du kommer med samt hvor længe du har gået med dine symptomer. Nogle forløb tager uger til få måneder, mens andre vil tage flere måneder.

Problemstillinger GynObs-fysioterapeuten behandler

Inkontinens

Vi tilbyder undersøgelse og behandling af inkontinens hos både kvinder og mænd.

Mange lever med inkontinens i større eller mindre grad. Det kan være urininkontinens, afførringsinkontinens eller en kombination. Hos kvinder ses inkontinensproblematikker ofte hos gravide eller kort tid efter en fødsel samt efter menopausen. Hos mænd ses problemerne ofte ved forstørret prostata, prostata cancer og som følger efter operation.

Inkontinens inddeles i forskellige typer alt efter hvilke symptomer, du døjer med. De hyppigste former for inkontinens er stress-inkontinens og urge-inkontinens.

Stress-inkontinens:
Lækage af urin eller afføring ved fx løb, hop, nys og host. Denne form for inkontinens skyldes svækkelse og svaghed i bækkenbundens muskulatur.

Urge-inkontinens:
Pludselig og bydende vandladningstrang grundet en overaktiv blære. Denne problematik er ofte relateret til neurologiske sygdomme såsom diabetes og sklerose. Det kan også skyldes forandrede forhold i muskulaturen i underlivet grundet stråleskader, overvægt, prolaps i underlivet, menopause eller forstoppelse. Derudover kan urge-inkontinens skyldes uhensigtsmæssige toiletvaner, fx hvis du går og holder dig eller går på toilettet for en sikkerheds skyld, selvom du ikke har vandladningstrang. Samtidig kan en stor væskeindtag i løbet af dagen give urgency symptomer.

Det er vigtigt, at du søger hjælp, hvis du har problemer med at holde på vand eller afføring. Det er ikke et problem, du skal være alene med, og det er ikke en naturlig del af at blive ældre. Det er derimod noget, vi kan hjælpe dig med at komme til livs.

Undersøgelse og behandning af inkontinens hos Aarhus Fysioterapi:
Undersøgelsen indebærer en dybdegående samtale om dine udfordringer og symptomer, hvor vi sammen sporer os ind på hvilken type inkontinens, der er tale om. Udover samtale vil vi ofte bede dig om at udfylde et væske-vandladningsskema, som kan give os et bedre billede af dine symptomer over nogle dage.

Efterfølgende vil vi lave en fysisk undersøgelse, hvor vi tester din knibefunktion, muskelfylde, muskulaturens udholdenhed, styrke samt koordinationen af bækkenbundsmusklaturen.

På baggrund af undersøgelsen lægger vi en plan, som skal afhjælpe dine symptomer. Ofte vil der går mellem 2 og 4 uger mellem dine besøg hos os, da du har brug for tid til at arbejde med de øvelser, som vi sætter dig i gang med.

Nedsynkning af underlivsorganer

Tyngdefornemmelse i underlivet ses hos mange kvinder, og det skyldes en nedsynkning af underlivets organer, som ogsĂĄ kaldes underlivsprolaps.

Nedsynkning af underlivets organger inddeles i forskellige sværhedsgrader (fra 2-4), som vurderes klinisk ved en gynækologisk undersøgelse.

Nedsynkning skyldes svækkelse af muskel- og bindevævet, som ellers holder underlivets organer oppe. Nedsynkning af underlivets organer ses ofte efter vaginale fødsler eller hos kvinder med faldende østrogene mængder i kroppen. Op mod 50 % af alle kvinder har en form for nedsynkning af underlivet, dog er det kun cirka 3-6 %, som har kliniske symptomer på nedsynkning.

Udover fødsler, som er en stor risikofaktor for nedsynkning, kan forstoppelse og tendens til at trykke meget, når man skal på toilettet være en risikofaktorer for udvikling af underlivsprolaps.

Læs mere på sundhed.dk her

Styrke bækkenbunden

Det er vigtigt at have kendskab til din bækkenbund, da den har en stabiliserende funktion på underlivets organer. Bækkenbunden danner en bund for vores indre organer, og er dagligt udsat for et stort pres, når vi bevæger os. Samtidig udsættes bækkenbunden for yderligere pres hos kvinder som er gravide, og som føder vaginalt.

Det er vigtigt, at bækkenbunden både er stærk og smidig for at kunne klare de opgaver, den er udsat for. Bækkenbunden sidder på indersiden af vores bækkenring. Muskulaturen består af flere lag muskler, som tilsammen ikke er mere end 1 centimeter tyk. Bækkenbundsmuskulaturen er derfor en forholdsvis lille muskel, der stadig har en meget vigtig funktion. Bækkenbundsmuskulaturen fungerer som støtte og lukning omkring vores urinrør.

Da bækkenbunden sidder indvendigt, kan det for mange være svært at mærke, om man laver en korrekt aktivering af bækkenbunden, og mange laver den fejl, at de spænder så meget op, at de aktiverer balder og lår. For at lave en korrekt og optimal aktivering af bækkenbunden i dagligdagen, skal du kun bruge omkring 30-40% af dit maksimale knib.

Bækkenbunden arbejder tæt sammen med vores vejrtrækningsmuskel, diafragma. Diafragma en kuppelformet muskel, som sidder langs indersiden af den nederste ribbenskant. Når vi trækker vejret ind, presser diafragma kuplen ned imod maven og skubber bugindholdet ned mod bækkenbunden. Bækkenbunden skal kunne give efter ned af for at gøre plads. Ved udåndingen hæver diafragma kuplen sig op igen, og muskler trykker ned i bughulen, og bækkenbunden hæver sig op igen. Ved at have kendskab til denne sammenhæng mellem vejrtrækningsbevægelser og bækkenbunden, kan dette udnyttes til træning af bækkenbunden, både for at få kontakt og forståelse og ikke mindst træne knib og styrke.

Få hjælp til at styrke din bækkenbund
Har du svært ved at knibe, eller er du usikker på, om du gør det korrekt, så kontakt os endelig. Vi kan hjælpe dig til at forstå din bækkenbund og vejlede dig, så kun kan knibe korrekt.

Husk at alle knib tæller, og det er vigtigt at træne og have god kontakt til sin bækkenbund gennem hele livet.

Smerter i underlivet

Smerter i underlivet kan komme af mange forskellige årsager og på forskellige tidspunkter. Underlivssmerter kan være akutte, kroniske eller cykliske. Det anslås, at op mod 300.000 kvinder årligt henvender sig til deres praktiserende læge med smerter i underlivet. Du er derfor ikke alene om dine smerter, hvis du går med smerter i underlivet.

Smerterne kan opleves forskellige steder, og kan være svære at forklare. Smerterne kan sidde dybt i skeden, og du kan måske opleve smerter under eller efter samleje. Smerterne kan trække mod hofterne, symfysen, bækkenled, lænd og inderlår.

Akutte smerter opstår ofte som følge urinvejsinfektioner, betændelse i underlivet eller blindtarm samt på grund af spontan abort.

Kroniske smerter skyldes ofte muskelspændinger i bækkenbunde eller vores store hoftebøjer psoas, som strækker sig fra lændehvirvlerne ned over bækkenets inderside og ned til lårbenet. Derudover kan de korniske smerter også skyldes sygdommen endomitriose, længere forstoppelse samt brugen af en spiral.

Cykliske smerter opstår ofte i forbindelse med din cyklus grundet bevægelse i dine underlivsorganer. Disse smerter opstår grundet endomitriose, muskelspændinger og muskelknuder, stramt bindevæv, som gør at underlivets organer ikke kan bevæge sig, som de gerne vi, arvæv og sammenvoksninger i underlivet efter infektioner eller operationer.

En af de hyppigste årsager til underlivssmerter er spændte og overaktiv bækkenbundsmuskulatur. Det kan opstå, hvis du i en periode er meget stresset. Kroppen spænder op, og bruger dette opspænd som en forsvarsmekanisme. Man kan også opleve at have smerter andre stedet i kroppen fx ryg, nakke og/eller skuldre. Kroppen forsøger at passe på ved at spænde op, og det sker ofte at vores bækkenbund bliver opspændt.

Vi hjælper dig med dine smerter
Hvis du oplever underlivssmerter, så er du langt fra alene, og det er vigtigt at søge hjælpe, da du ikke skal gå rundt med smerter i dit underliv. Vi kan hjælpe dig med dine smerter. For bedst at kunne afhjælpe dine smerter, er vi nødt til at have kendskab og forståelse af dine smerter. Derfor laver vi en grundet fysisk undersøgelse af din bækkenbund og underliv samt en dybdegående samtale, som klarlægger dine symptomer.
På baggrund af samtalen og den fysisk undersøgelse lægger vi sammen en plan for at kunne afhjælpe dine smerter.

Graviditetssmerter - lænd og bækken

Mange kvinder oplever smerter i deres lænd og bækken under graviditeten, og nogle oplever det også efter, de har født.

Tidligere kaldte man bækkensmerter, som man oplever i forbindelse med graviditet, for bækkenløsning. Det er et begreb, vi gerne vil væk fra, da det skaber en unødvendig frygt for, at bækkenet er ved at gå fra hinanden.

Tidligere har man troet, at udløsningen af hormonet relaxin hos gravide kvinder var årsagen til bækkensmerter. Undersøgelser, der måler mængden af relaxin hos gravide, har dog vist, at der ikke er en sammenhæng mellem store mængder relaxin og bækkensmerter. Alle kvinder udskiller hormonet relaxin, da bækkenets ledstrukturer, ledbånd, ligamenter og bindevæv naturligt skal give sin under en graviditet, som forberedelse til fødslen. Der er derfor naturligt at bækkenet skal give sig.

I dag vil vi gerne bruge betegnelsen “graviditetsrelaterede lænde- og/eller bækkensmerter” frem for bækkenløsning.

Op mod 50 % af alle gravide oplever lettere til svære smerter fra deres lænd og bækken under deres graviditet. Den bedste behandling af disser smerter er træning med fokus på ryg, lænd bækken og balder, manuel behandling med fokus på at lindrer muskelspændinger og sørge for smidige muskler omkring bækkenet.

Behandling af lænde- og bækkkensmerter hos Aarhus Fysioterapi
Hvis du oplever lænd- og/eller bækkensmerter i din graviditet så kontakt os og lad os sammen finde en løsning på dine smerter.

Oplever du du ingen smerter i din graviditet, vil jeg anbefale dig at fortsætte med den træning, du allerede laver. Hvis du er i tvivl om, hvad du kan træne, når du er gravid, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi kan give dig råd og vejledning omkring relevant træning. Samtidig tilbyder vi graviditetsforløb på lukkede hold med fokus på den enkelte gravide.

Efterfødselstjek

Når du har født, skal kroppen hele og hjælpes tilbage til før, du var gravid. Det er vigtigt at lytte til sin krop og gradvist gå i gang med vante aktiviteter. Det først du skal gå i gang med er kontakt til og aktivering af din bækkenbund. Med tiden kan du genoptage din normale træning. Vi anbefaler, at du starter på et efterfødselshold, hvor du bliver vejledt til at gradvist at få kroppen i gang.

Hvis du døjer med smerter i bækkenet eller har problemer med at få kontakt til din bækkenbund, kunne du måske have brug for vores efterfødselstjek.

Vores efterfødselstjek indeholder:
– Et tjek af din mor-krop
– Gennem en samtale finde vi ud hvad der fylder mest for dig
– Fysisk undersøgelse af ryggen og bækkenet (og mĂĄske skulder og nakke)
– Undersøgelse af delte mavemuskler, rectus diastase
– Undersøgelse af bækkenbunden, herunder bristning, nedsynkning, knibeteknik samt knibestyrke
– Sammen lægger vi en plan for, hvordan du bedst muligt kan arbejde med din krop og fĂĄ den tilbage i den form, du ønsker.

Med efterfødselstjekket lægges der op til en enkelt undersøgelsesgang. Hvis du har brug for mere vejledning eller en senere opfølgning vil det altid være en god ide.

Efterfødselstjek 45 minutter: 500 kr.

Priser og tilskud

Vi tager både patienter inde og uden for sygesikringen. Det betyder, at du kan få tider med en henvisning fra egen læge.

Med henvisning fra læge
1. behandling:
299,29 kroner*
Alm. behandling:
190,30 kroner*
Tillæg specialydelse:
150 kroner
Tilskud Sygesikring "danmark"
133,00 kroner (første behandling)
88 kroner (alm. behandling)
Uden henvisning fra læge
1. behandling:
645 kroner
Alm. behandling:
450 kroner
Tilskud Sygesikring "danmark"
133,00 kroner (første behandling)
88 kroner (alm. behandling)

Find os

Aarhus Fysioterapi har to afdelinger, der begge har nem adgang og gratis parkering lige ved døren.

Brabrand
Silkeborgvej 620, 8220 Brabrand